Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 59 (0.148 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Avd G"
[1] 2     Next    Last
[texts]Bokslut J.A. Bergman 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut för J.A. Bergman 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 12
[texts]Bokslustablå 1874 - Grytnäsarkivet
Bokslutstablå i Bergman Hummel & co 1874
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 68
[texts]Bokslut 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 60
[texts]Bokslut 1881 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 60
[texts]Bokslut 1879 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1879
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 63
[texts]Bokslut 1882 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 43
[texts]Bokslut 1880 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 66
[texts]Ränteuppgifter - Filipsborgsarkivet
Sammandrag av utbetalda räntor under året 1904.
Keywords: kalix id 429; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; ränta
Downloads: 8
[texts]Konocessement 1848 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson 1848-08-24
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 8
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Keywords: kalix id 668; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 6
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 292; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström
Downloads: 8
[texts]Fodringar - Filipsborgsarkivet
PM till Herr Malmborg som handlar om skulder för torparrenden, höarrenden, legosågning, murtegel. Men något exakt årtal finns inte men bör vara någon gång omkring 1905.
Keywords: kalix id 104; kalix avd g pm; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; malmborg; skulder
Downloads: 121
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 293; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg
Downloads: 9
[texts]Konocessement 1851 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1851
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 38
[texts]Sågtimmertillgång 1878 - Grytnäsarkivet
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; sågtimmertillgång; bergman hummel & co
Downloads: 14
[texts]Marknadsberättelse 1871 - Grytnäsarkivet
Marknadsberättelse Bergman Hummel & co daterad 21 maj 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 53
[texts]Konocessement 1854 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1854-09-19
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 10
[texts]Mottaget belopp - Filipsborgsarkivet
Kvitto på mottaget belopp 4000 kr. av P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 323; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; betalning
Downloads: 9
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Keywords: kalix id 404-408; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 86
[texts]Betalningslista - Filipsborgsarkivet
Sammanställning av lösta lån /reverser och övriga betalningar, till ett belopp av 79.560,50 kr
Keywords: kalix id 663-664; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 66
[texts]Odaterade konocessement - Grytnäsarkivet
Odaterade konocessement Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 62
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1905.
Keywords: Kalix id 377-380; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 43
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 395-397; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 82
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Notarie Simon Svanbergs inkomstdeklaration.
Keywords: kalix id 412-416; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 82
[texts]Konocessement 1850 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1850
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 37
[texts]Balance extract 1887 - Grytnäsarkivet
Balance extract i Bergman Hummel & co 1887
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring; balance extract
Downloads: 67
[texts]Revisionsberättelsen - Filipsborgsarkivet
Kalix älvs flottningsförenings revisionsberättels för år 1902.
Keywords: kalix id 354-359; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; flottning; revision
Downloads: 144
[texts]Konocessement 1856 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1856
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 100
[texts]Konocessement 1852 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan bergman Olson från 1852
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 34
[texts]Bokföring - Filipsborgsarkivet
Den balanserade bokföringen visar på en omsättning av 473.906 kr och 10 öre.
Keywords: kalix id 689-690; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 62
[texts]Kalkyl 1881 - Grytnäsarkivet
Kalkyl för verksamheten i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 81
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 392-394; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 70
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P. A.Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: Kalix id 381-384; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 75
[texts]Bokföringshandlingar - Filipsborgsarkivet
Bokförda åtgärder / fodringar från Axel Hummel, som skall betalas av P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 337-341; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; svanberg; hummel
Downloads: 92
[texts]Kontoutdrag J.A. Bergman 1886 - Grytnäsarkivet
Kontoudrag J.A. Bergman 31/12 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; j.a. bergman
Downloads: 43
[texts]Konocessement 1857 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1857
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 61
[texts]Johan Bergman Olsons anteckningsbok 1820-50-talet - Grytnäsarkivet
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok för olika årtal från 1820-talet till 1850-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd g räkenskaper; räkenskaper; bokföring; kassabok; anteckningsbok; johan bergman olson
Downloads: 70
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 421-424; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 67
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration år 1909
Keywords: kalix id 398-400; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 116
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration.
Keywords: kalix id 401-403; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst
Downloads: 68
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 417-420; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 113
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Simon Svanbergs inkomstdeklaration för år 1910
Keywords: kalix avd 409-411; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration; inkomst
Downloads: 80
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs inkomstdeklaration, för år 1904
Keywords: kalix id 373-376; avd g; historisk skogsexport från kalix ävdal; inkomst; deklaration; svanberg
Downloads: 62
[texts]Johan Bergman Olsons bokföring 1820- och 30-talen - Grytnäsarkivet
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok från 1820- och 30-talen.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd g räkenskaper; räkenskaper; bokföring; kassabok; johan bergman olson
Downloads: 49
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Gustav Svanbergs inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 425-428; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; deklaration
Downloads: 68
[texts]Konocessement 1849 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1849
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 60
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbers inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 389-391; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 164
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
Det finns ingen uppgift om vem man menar med "hovrättsnotarie". Kanske att det är Simon Svanberg.
Keywords: kalix id 371-372; avd g; historisk skogsexport från kalix ävdal; svanberg; simon; inkomst
Downloads: 104
[texts]Hummels tablåer - kalkyler m.m. - Grytnäsarkivet
Hummels tablåer: Kalkyl över AB och firman Bergman Hummel & co ställning vid 1880 års slut. Ungefärliga gemensamma skulder den 9 februari 1880. AB B H & co:s approximativa skulder till främmande personer och banker den 31/12 1884. Förfallolista den 25/10 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring; tablåer; skulder
Downloads: 73
[texts]Mantalsuppgifter 1868 - Grytnäsarkivet
Mantalsuppgifter, besvär m.m. 1868
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; mantalsuppgifter
Downloads: 118
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)